Så här tror Ada att partisympatierna kommer att utvecklas fram till valet. Varje gång det kommer en ny opinionsundersökning justerar hon sin modell.

De här diagrammen visar de sannolikhetsband som Ada tror att partiernas väljarstöd befinner sig inom. Prickarna är opinionsmätningar.

Ada är till sin natur rätt konservativ. Hennes valdagsprediktioner styrs i hög grad av partiernas resultat i SCB-mätningarna och hon tonar gärna ner snabba opinionsförändringar. Därför spår hon ofta nedgång för partier i kortsiktig medvind och uppgång för partier som på kort tid rasat i opinionen.

Alliansen


De rödgröna


Centern


Folkpartiet


Feministiskt initiativ


Kristdemokraterna


Miljöpartiet


Moderaterna


Socialdemokraterna


Sverigedemokraterna


Vänsterpartiet


72 Responses to “Partiprediktioner”

 1. Mårten Fjällström

  Därför spår hon ofta nedgång för partier i kortsiktig medvind och uppgång för partier som på kort tid rasat i opinionen.

  Om man tittar på trendlinjerna verkar det alls inte stämma. Tvärtom verkar alla fortsätta den uppgång eller nedgång som de haft i de senaste mätningarna, hela vägen fram till valdagen.

  Svara
  • Jens Finnäs

   Det syns kanske tydligast i S, M och MP om man tittar på den förväntade utvecklingen fram till valet i förhållande till SCB-maj.
   Att småpartierna ökar beror på den väntade spurt som partier när spärren brukar göra.

   Svara
   • Mårten Fjällström

    Aha, nu förstår jag. Förutsägelsen startar inte till höger om dagens-datum-linjen utan ca två mm till vänster om den. Det kanske vore poäng att förtydliga var förutsägelsen börjar.

    Svara
 2. staffan

  Intressant hur överskattade SD verkar vara i Sentio, Yougov och United minds.

  Är alla institut medräknade i er analys?

  Svara
  • Jens Finnäs

   Träffande iakttagelse! Visar webbpanelernas svaghet. Alla är medräknade, men de viktas olika beroende på trovärdighet. Läs mer om detta i dokumentationen.

   Svara
   • Stefan

    Om man jämför SDs resultat i opinionundersökningarna strax innan valet 2010 så märker man man Sentio var närmast: 5,6 istället för 5,7. http://www.status.st

    Inför EU-valet 2014 så var YouGov närmast: 10,0 istället för 9,7. http://privat.bahnhof.se/wb492673/33%20Main%20frame%20EU-val%202014.html

    Inför båda valen var samtliga telefonundersökningar långt under SDs resultat. Webbundersökningarna träffar ofta fel angående Alliansen vs Rödgröna, men SDs stöd prickar de betydligt bättre än telefon eller alu.

    Svara
    • Måns Magnusson

     Hej!

     Jag vet att folk brukar utvärdera opinionsinstitut på detta sätt, men det är problematiskt. Eftersom det finns ett slumpfel (eller urvalsfel för webbpaneler) innebär det att varje mätning är (eller kan betraktas som) ett slumpmässigt utfall från den ”sanna” underliggande opinionen. Således är närmsta huset ett ganska dåligt sätt att mäta bästa opinionsinstitut. Det är lite som att konstatera vem som är bäst på poker efter ett parti.

     Du har helt rätt i att det troligtvis kan finnas en viss bias i SD:s siffor, det är något vi på sikt borde ta in i modellen. Frågan är dock vad biasen beror på? Jag tror det beror på bortfallsfel och möjligtvis ”Social desirability bias” som blir extra stark per telefon. Å andra sidan tror jag ex. att Sentio är ”way off” i sina siffror, orsaken till detta vet jag dock inte eftersom de metoder de använder inte är särskilt tydliga eller väl dokumenterade.

     Just nu väger vi opinionshusen baserat på hur fel de är jämfört med SCB:s undersökningar (för alla partier) där vi tar hänsyn till (ett slumpmässigt) mätfel. SCB jobbar hårt med att minska samtliga felkällor vilket gör att vi litar mycket på dem, även när det gäller SD.

     Men tack för tipsen. Detta är onekligen intressanta problem.

     Med vänlig hälsning
     Måns

     Svara
     • Carina

      Hur kommer det sig att ni trots upprepade missar där borgerliga partier och SD hamnar i toppen av sina förutsagda intervall och motsatsen sker för de rödgröna partierna inte har viktat om det ni bedömer som trovärdighet?

      Man behöver inte vara vidare konspiratoriskt lagd för att undra om det finns en stark bias för rödgröna partier och mot liberala/konservativa.

     • Måns Magnusson

      Hej!

      Om det är utvärderingarna från föregående valår du menar? Generellt sett är det svårt med prognoser och det är därför otroligt viktigt att mån publicerar prognosernas osäkerhet vilket vi gör. Målet är således att fånga in (95%) resultatet med våra osäkerhetsintervall.

      Jag skulle inte säga att vi överdriver något enskilt parti. Dessa utvärderingar var gjorda ”i juni” 2006 och 2010 för att visa hur väl vi tror Ada kan fungera. Ex. C och KD gjorde en spurt och hamnade i övre delen av intervallet och FP föll 2006. MP:s fall 2010 var svårt att få med i prognosen tre månader innan då det skedde de sista veckorna (det fångas in, men det var på håret). Gällande SD är de svårmätta generellt, vilket syns tydligt .

      Ett av problemen med Ada idag är att korrelationen mellan block inte tas med optimalt. Det gör att om ett ”block” som helhet gör en bra spurt kan det vara svårt att fånga upp i förväg, därav att alliansblocket (som gjorde bra spurter 2006 och 2010) hamnar i den högre delen av intervallet. Vår osäkerhet beror således på att vi inte vet hur spurten går. Det skulle troligtvis sett annorlunda ut med data från 2002.

      Vi uppdaterar ju Ada löpande så vi blir säkrare och säkrare. Är du orolig för att vi konspirerar finns all vår kod (och metodik) utlagd för maximal transparens.

    • rejdar

     Sentio hade 2010 ingen mätning före valet, utan en månad innan, när opinionen för SD låg en procentenhet lägre. SDs uppgång fram till valet 2010 är det ingen som förnekar eller? Annars skulle de fortfarande inte vara i riksdagen… Sista poll of polls innan valet sade att SD skulle komma in på 5,6 medan webbmätande United Minds sa att SD skulle få 7,2. http://privat.bahnhof.se/wb492673/1%20Slutspurt.gif

     ”Dåliga” mätningar inför EU-valet beror på att de seriösa instituten gjorde urval av hela befolkningen medan de som gick till val var 51 % av de röstberättigade. När ett litet parti då mobiliserar sina väljare, kan ingen göra en rättvisande mätning.

     Ikväll kommer vi att kunna titta tillbaka på vad poll of polls sade igår: 10,3 och SDs valresultat kommer att ligga därikring. Jag vågar till och med påstå att effekterna av skandalerna inte visat sig ännu utan kan sänka dem lite till, alternativt att de hamnar lägre för att det nu är fler felvisande webbinstitut och medlet nu ligger för högt. Spännande blir det i vilket fall. Jag tror också att Fi kommer att spurta sig in.

     Svara
  • Victor

   Sentio, Yougov och United minds använder mer internet och eftersom SD fortfarande är stigmatiserande får de mer utslag där anonymiteten är större.

   Svara
 3. Youbert Aziz

  Hej!

  Älskar Botten Ada!

  Men en sak jag skulle uppskatta är ifall filtreringen av opinonsinstitut påverkade partipredikationerna. Det vore toppen!

  Svara
  • Jens Finnäs

   Tack!
   Kul idé, men rätt svår att få till. För att skriva om prediktionerna måste vi modellera om, vilket tar väldigt mycket tid.

   Svara
 4. Anders

  Hej! Vad skiljer er från Trefyranio.com och vilka är era respektive för- och nackdelar?

  Svara
  • Måns Magnusson

   Hej!

   Vi är ju lite part i målet, så detta får ses som ett partsinlaga. :)

   Fördelarna med vår modell är flera. För det första modellerar vi dag för dag vilket gör det enklare att få till prognoser som tar hänsyn till snabba rörelser under en kort period (ex MP efter EP-valet).

   Vi viktar olika undersökningsföretag olika mycket beroende på hur mycket de avviker. Som ankare använder vi Statistiska centralbyrån.

   Vi modellerar samtliga partier på en gång och får därför in korrelationen mellan partierna i våra prognoser. Att anta oberoende blir fel vid en prognos där vi exempelvis vill studera sannolikheten för att SD blir vågmästare.

   /Måns

   Svara
 5. Simon

  Hej
  Har ni funderat på att lägga till antal mandat och möjligheten att se sannolikheten för att ett eller flera partier får egen majoritet? Eller det kanske kräver information på valdistriktsnivå.

  Svara
 6. Krille

  Finns det inte en risk att det viktigaste ankaret, dvs SCB från maj just i år blir lite mindre pålitlig då det var i EU-valstider som den uppmättes?

  Spontant känns det märkligt att modellen spottar ur sig att S är det parti som kommer göra överlägset bäst spurt – när det i själva verket nästan alltid varit tvärtom?

  Men att det blir så när SCBs majmätning får agera motvikt förstår jag i och med S fina siffra i den.

  Själv ska jag äta upp min hatt om S är det spurtstarkaste partiet nu på sluttampen.

  Svara
  • Måns Magnusson

   Hej!

   Jag håller med om att det kan tyckas konstigt att S går upp och det är en gammal sanning att S alltid går ned. Problemet är att det gäller ofta sett till majmätningen och där har just S gått ned (kraftigt dessutom). Dock betyder inte detta att S går ned de sista dagarna. År 2010 gjorde faktiskt just S en slutspurt upp. Det går att skönja här:

   http://pollofpolls.se

   Jag vet att Victor bakom sajten dessutom har bra bilder på just slutspurten som visar S uppgång tydligt. Kolla på:
   https://twitter.com/viskot/status/507576466184212481/photo/1

   Det centrala med prognosen för S är osäkerhetsintervallet. Det är mer sannolikt at S går upp än ned just nu.

   Men det är spännande att se vad som händer.

   /Måns

   Svara
 7. Per Karlsson

  Spelar det någon roll för slutresultatet (mer än att det indikerar på kortsiktig uppgång för partiet) att F! får 4% i den senaste mätningen? Med andra ord, påverkar en uppgång opinionen eller ökar möjligheten på något vis?

  Svara
  • Måns Magnusson

   Hej!

   Ja, om det är flera mätningar. Denna mätning ”togs ut” av att Novus samtidigt presenterade en undersökning (som dessutom låg senare i tid) där F! låg på 2.5%.

   Det innebär att modellen tolkar det som att denna undersökning var en slumpmässig förändring. Men om flera opinionsinstitut kommer med siffror högre än 4% kommer det nog gå ganska snabbt för Ada att korrigera sin prognos.

   Jag tror Ulf Bjereld skrev ”En gång är ingen gång” så vi får se vad som händer de närmsta dagarna:
   http://ulfbjereld.blogspot.se

   /Måns

   Svara
 8. Christian

  Grymt bra sida!

  Är inne på sidan dagligen.

  Jag har en liten fundering, har ni någon förklaring till varför Fi verkar ligga högre i Ipsos undersökningar om man jämför med de andra undersökningarna. Jag tänker till exempel på undersökningen som kom i går ( 9/4) där Fi får 4 % i Ipso och 2.5 % i Novus. Visserligen låg förändringarna inom felmarginalen, så någon real förändring har ju inte skett. Men det är intressant att undersökningarna skiljer sig så pass.
  Kan det till exempel bero på urvalsmetod?

  Svara
 9. Olov (not Grinde)

  vore det mycket jobb att lägga in svarsperiod ist f publiceringsdatum för punkterna i partiprediktionsgraferna? det tycker jag hade gjort det enklare att utvärdera om det finns trender i materialet som inte Ada fångar. Helst också i själva körningarna såklart.. Eller tänker jag fel?

  Svara
  • Jens Finnäs

   Bra kommentar. Det står på to do-listan att få in det i grafiken. Inte jättesvårt.
   Vi räknar på mätperioden, inte publiceringsdatum.

   Svara
 10. Lars - Ove

  Tack för en bra sida!
  Hur lyckades Ada förutspå valresultaten på själva valdagen 2006 och 2010? D.v.s. med all tillgänglig information, utom själva valresultatet (eller VALU).

  Svara
 11. Rråland

  Oj, jag hoppas verkligen att ADA har rätt, så att inte extremistpartiet FI kommer in. Hoppas hoppas för Sveriges skull.

  Svara
  • Ida-Sofia

   Oj, jag hoppas verkligen att ADA har fel, så att inte extremistpartiet SD kommer in. Hoppas hoppas för Sveriges skull.

   Svara
 12. Roger Jönsson

  Tack för en bra site.
  Skulle det vara möjligt att flytta knappen ”Filtrera opinionsinstitut”, så att den inte skymmer grafiken när man fibblar med inställningarna?
  Det är intressant att jämföra och se de olika aktörernas resultat, men man kan inte göra det utan att upprepat öppna och stänga menyn, eftersom den i öppet läge skymmer grafiken… mvh

  Svara
 13. Gunnar Tiger

  Så mycket bättre med denna statistikkalkyl. Opinionsmätningarna svänger så mycket och jag var inne på att rösta på Fi för att stoppa SD:s ev vågmästarroll. Nu ser jag att det ska mycket till för att Fi ska komma in och SD:s vågmästarroll står och väger :).

  Svara
  • Förståsigpåare

   Instämmer. Toppenbra sajt. Personligen så har denna sajt mer eller mindre övertygat mig om att jag inte behöver stödrösta på KD utan kan ge min röst till ett mer passande Alliansparti. Men oavsett politisk åskådning så är det ju tacksamt att få hjälp med att rensa bort bruset.

   Dock har jag en fråga till sajten och andra intresserade.

   Personligen misstänker jag att Fi:s stöd inte alls kommer ligga kvar på dryga två procent utan kommer rasa på valdagen när Fi-sympatisörerna till syvende och sist inte vill kasta bort sin röst på ett parti som mycket sannolikt inte kommer in.

   Jag tippar på att MP/V kommer kunna hämta någon extraprocent i sistaspurten där.

   Då kanske SVT lyckas med att inte överskatta MP i VALU för en gångs skull… ;-)

   Svara
 14. Mide Kasylmasi

  En fundering jag har är om man tagit med dem som är ”osäkra”. Jag kan tänka mig att många inte vill säga att de röstar på SD för att det inte är PK. Har ni tagit med en sådan möjlig felmarginal i beräkningen?

  Svara
   • Per Silja

    Fast det är kanske inte heller entydigt att åtta mätningar låg för högt. Om ett känt institut (Sifo) kort före valet meddelar att Sd får 3,8% och inte kommer in i riksdagen, och detta får rubriker i kvällspressen, så är det rimligt att det påverkar valresultatet. Utan denna Sifo-mätning kanske Sd hade fått 6% eller något mer. Finns det några studier som visar hur mätningar påverkar resultatet? I år är det väl F! som har störst risk/möjlighet att påverkas av sena mätningar. I går gav Ladbrokes mer pengar tillbaka (vid vinst) på Sd under 12,5% än över 12,5%.

    Svara
 15. JFK

  Nu har ju F! tre starka opinionsundersökningar på raken. Är det en reell spurt vi ser eller bara brus? Finns det någon historisk data på småpartier som ”spurtar” den sista veckan?

  Svara
  • Jens Finnäs

   Svårt att säga. Samtidigt fick de 1,8 procent av Sifo den 5 september och 2,2 procent av Novus den 8 november. Men helt ärligt är det svårt att bedöma ett litet och nytt parti som FI. Det kan hända att vi borde ge dem ett större osäkerhetsintervall.

   Svara
 16. Jonas

  Jag skulle vilka se en grafik, av samma typ som finns under rubriken partiprediktioner, men för blocken. Helst med två rödgröna block (med/utan V).

  Eller varför inte får klicka och välja block till grafiken själv :)

  Tack för en annars grym sajt!

  Svara
  • Jens Finnäs

   Tack!
   Det vill jag också. Har bara inte hunnit med. Ada är fortfarande något av ett hobbyprojekt, men vi borde ha byggt in det från början.

   Svara
   • Lars Nilsson

    I era knappar (filtrera opinionsinstitut)

    Där finns Sentio och filtrerar man bort alla andra institut finns mätvärden kvar för detta institut. Och dessa slutar ni att använda under sommaren juni eller juli. Skulle ni fortsatt att använda dessa värden så hade detta gett SD högre värden då dom överlag oftast ligger högre för SD, samt att Sentios värden faktisk har legat närmast SD valresultat vid riksvalet 2010.

    Svara
   • Lars Nilsson

    http://status.st/
    I meny alternativet ”mätningar” hittar ni Sentio, välj detta.
    Scrolla ner en bit på sidan så hittar ni publiceringarna för deras alla mätningar som länkar till olika siter och tidningar.

    Svara
 17. Per Silja

  Jag misstänker att ni felbedömer SD. Sentio hade den 10/9 12,7% på SD; YouGov hade 11,1% den 11/9.
  Ladbrokes har 12,5% på SD. (Skratta ni, men vadslagningsfirmorna är ofta bättre än opinionsinstituten.)

  Svara
  • Johansson

   Ja, tror man på botten är ju 3,5 gånger pengarna för ”SD under 10,5%” på Ladbrokes ett bra spel. Ada ger just nu bara 41% chans att SD blir större än 10%.

   Svara
 18. Lucas erixon

  Hej. Nu märker jag återigen att det är aningen förvirrat på den här siten (fre 12 sept kl 13.50). På Github har ni lagt in de senaste sifforna från United Minds. Däremot står det på er första sida under grafen att senaste mätningen är YouGov från igår. Det är väldigt svårt att veta vad som egentligen gäller. I övrigt en mycket intressant och bra webbplats.

  Svara
 19. ch

  Från en okunnig medborgare som vill veta mer: Ingår valappens mätningar i ert underlag? Om inte, varför i så fall?

  Svara
 20. Ch

  Se valappen.com. Inte ett regelrätt opinionsinstitut, men en blandning av det och en app. De publicerar egna mätningar baserat på (tror jag) urval av människor som laddat ner appen. Det står om statistisk metod och så, men det är ni bättre på att bedöma. Själv är jag helt statistiskt oskolad.

  Svara
  • Ch

   Med tanke på de minst sagt varierande resultaten för t.ex. fi från s.k. etablerade institut under den senaste veckan är det nog inte så dumt att förhålla sig rätt skeptisk till deras urval också. ;)

   Svara
 21. Daniel

  Det borde finns en chans för fi. taktikröstning men det är oklart hur det kommer att gå…

  Svara
 22. Bengt

  Hej! Tack för att ni körde Ada under valet 2014, men nu hoppas jag stort på att ni startar botten igen för nästa val i mars 2015! :)

  Svara

Trackbacks/Pingbacks

 1.  Vad ekonomin säger om valresultatet - DN.se
 2.  Olika mätningar, olika bilder? | Trehundratolv
 3.  Valbetting: Mindre än en vecka kvar | Ambjörn Hedblom
 4.  Reinfeldts ”Öppna era hjärtan tal” och Sverigedemokraternas valframgångar | Om makt och politik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>